Dung dịch khử khuẩn bề mặt, dụng cụ y tế

DUNG DỊCH SÁT KHUẨN NHANH BỀ MẶT DỤNG CỤ Y TẾ THA SURFACE
Liên hệ

DUNG DỊCH SÁT KHUẨN NHANH BỀ MẶT DỤNG CỤ Y TẾ THA SURFACE

DUNG DỊCH SÁT KHUẨN NHANH BỀ MẶT DỤNG CỤ Y TẾ THA SURFACE
- Không ăn mòn kim loại
- Không màu, an toàn cho người sử dụng
- Được kiểm nghiệm khả năng tiêu diệt nhanh 6 chủng khuẩn:
Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Shigella flexneri, Bacillus
subtilis, Candida albicans, Mycobacter tuberculosis trong vòng 01 phút
nhờ hoạt chất diệt khuẩn kép.

DUNG DỊCH PHUN SÁT KHUẨN BỀ MẶT DỤNG CỤ Y TẾ TH.A SPRAY
Liên hệ

DUNG DỊCH PHUN SÁT KHUẨN BỀ MẶT DỤNG CỤ Y TẾ TH.A SPRAY

DUNG DỊCH PHUN SÁT KHUẨN BỀ MẶT, DỤNG CỤ Y TẾ TH.A SPRAY

- Không ăn mòn kim loại
- Không màu, an toàn cho người sử dụng
- Được kiểm nghiệm khả năng tiêu diệt nhanh 6 chủng khuẩn:
Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Shigella flexneri, Bacillus
subtilis, Candida albicans, Mycobacter tuberculosis trong vòng 05 phút
nhờ hoạt chất diệt khuẩn kép.

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

84913943336